Länkar

TIARA, Fästing allergier forskning & utbildning (engelska) – http://www.tiara.org.au

Video, Hur ta bort en fästing (engelska) – https://www.youtube.com/watch?v=j77nrTVM_j8

Video, Föreläsning om köttallergi (engelska) – https://www.youtube.com/watch?v=rddOM8WJWd8

JAMA Dermatology: http://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/1688071
Borrelia, en genomgång av tid till infection (Publikation) –

Neuroborrelios: Patogener, symptom, Diagnos och behandling (Publikation) –

Svenska Civilförsvaret –http://www.civil.se/tips-rad/fastingbett/