Andra smittor i Sverige

Köttallergi Borrelia Anaplasma TBE Babesios
Fästingsmittor utomlands Andra smittor i Sverige

Nya smittor

Flera faktorer bidrar till att fler och fler fästingburna smittor upptäcks i Sverige. Detta är dels drivet av att vi helt enkelt forskar mer om fästingar varför sjukdomar upptäcks som kanske funnits här länge. Till detta kommer införsel av djur som bär på både nya sorters fästingar och fästingburna sjukdomar. Sist men inte minst bidrar mildare klimat till att fler fästingar trivs bättre hos oss.