Köttallergi, förlamning och borrelia – Därför började man frysa fästingar 

Fästingar finns i större delen av Sverige, och även i större delen av världen. Av cirka kända 700 fästingarter är de flesta ofarliga för människor. Det finns emellertid ett ganska stort antal farliga fästinfarter spridda över världen.

En av de fästingar som kan ge människor sjukdom är den australiensiska förlamningsfästingen (Paralysis tick). Det var den fästingen som resulterade i de första medicinska rekommendationerna från ASCIA. Rekommendationen att fästingar skall frysas ihjäl innan de plockas bort. ASCIA står för Australian Asian Society of Clinical Immunology and Allergy. Rekommendationerna kom redan på 90-talet och fick ett stort genomslag. Genom att frysa ihjäl fästingen innan den plockades minskade överföringen av farliga ämnen (patogener och allergener) vid bortplockande, och de mycket svåra förlamningssymptom fästingen kunde ge minimerades.

Under slutat av 90-talet blev allergi mot kött mer och mer vanligt förekommande i olika delar av världen, framförallt USA och Australien. Professor Sheryl van Nunen började undersöka den möjliga kopplingen mellan köttallergi och fästingbett, och 2009 kom prof. van Nunen med en publikation där hon fastställde sambandet. Professor van Nunens publikation stärkte rekommendationen att alltid frysa ihjäl fästingar innan bortplockande för att minska risken att smittämnen överförs, och köttallergi utvecklas. Professor Sheryl van Nunen är nu en av de ledande förgrundsgestalterna inom TIARA (Tick-induced Allergies Research and Awarness). Tiaras namnkunniga kommitté av immuneloger och allergi-läkare är ledande inom sina områden. Tillsammans förordar de via rekommendationer, utbildningsprogram och publikationer att fästingar alltid skall frysas innan de plockas bort.

I USA och Europa är borrelia burgdorferi en sjukdom som sprids av fästingar och som ibland kan ge mycket svåra symptom. Borrelia spiroketen (Borreliabakterien är en spiroket) kan nämligen angripa nervsystemet, leder och muskulatur och ge en Neuroborrelios. Ett antal läkare i Frankrike började frysa fästingar för att på så sätt förhindra överföring av borrelia vid bortplockande och därmed minska infektionsrisken. Studien publicerades i JAMA (Journal of American Medical Association) Dermatology 2013 med en rekommendation att alltid frysa ihjäl fästingar innan de plockas bort. 2015 kom så slutligen även utbildningslitteratur inom området kryoterapi där att frysa fästingar avhandlas.

Hur fungerar Antick Fästingfrysare?

Utvecklingen av Antick är baserad på publicerade medicinska rekommendationer. Antick fästingfrysare dödar således fästingen omedelbart genom frysning, i enlighet med de publicerade medicinska rekommendationerna. Detta minskar risken att fästingen överför smittsamma ämnen när den dras loss. När fästingen är död släpper fästingens munorgan taget, vilket gör den enklare att ta bort.

Enkel och säker metod!

Olika människor föredrar olika fästingplockare. Fortsätt att använda den plockare du känner dig bekväm med. Oavsett vilken fästingplockare du väljer är det viktigt att du alltid fryser fästing först, för att på det sättet reducera risken att fästingen överför saliv- och maginnehåll tillsammans med smittämnen och allergener.

Därför skall du använda Antick Fästingfrysare

Fästingar är bärare av smittsamma mikroorganismer såsom bakterier, allergener och virus. När levande fästingar dras loss kan provokationen de utsätts för resultera i en uppstötning av saliv och maginnehåll. På så vis kan olika smittor föras över från fästingen till människa och djur. Antick Fästingfrysare bygger på medicinska rekommendationer att frysa fästingen först. Antick dödar fästingen snabbt genom frysning vilket minskar risken för överföring av smittämnen. Dessutom släpper fästingen taget då den dör vilket gör den lätt att plocka bort.


Så här enkelt är det!

 1. Placera spraymunstycket över fästingen

2. Spraya 1-3 gånger beroende på fästingens storlek

3. Vänta några minuter, och ta därefter bort fästingen med valfri fästingplockare